آب و هوای ۵ آذر در تیتر داغ

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۵ آذر  ۹۸هواشناسی امروز پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 5 آذر

آب و هوای ۵ آذر

روزساعتدمابادوضعیت جوی
یکشنبه

۳°
۴°
۱۲:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • Light rain
۱۸:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • نیمه ابری
دوشنبه

۱°
۶°
۰۰:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • ابری
۱۸:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • ابری
سه شنبه

۱°
۷°
۰۰:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آرام
۰۶:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • آسمان صاف
چهارشنبه

۱°
۸°
۰۳:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • نیمه ابری
۲۱:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف

 

 

انتهای پیام/*