آب و هوای ۸ اسفند  در تیتر داغ 

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۸ اسفند  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 6 اسفند 

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
سه شنبه

۹°
۱۱°
۱۲:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال شرقی
 • Heavy rain
۱۸:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۴m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • بارانی
چهارشنبه

۵°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال شرقی
 • Heavy rain
۰۶:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب شرقی
 • Heavy rain
۱۲:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • آرام
پنجشنبه

۱°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
جمعه

۲°
۱۲°
۰۳:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۲۱:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آسمان صاف