به گزارش تیتر داغ؛ کارمندان شرکت های بزرگ دولتی می توانند با استفاده از دو واکسن بالقوه در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند.

این امر نشان می دهد چین به سرعت مشغول گسترش آزمایش کارآمدی واکسن های آزمایشی خود است.

به گفته منابع آگاه از امر، کارمندانی که قصد سفر کاری به خارج از چین را دارند، می توانند داوطلبانه واکسیناسیون هایی را تهیه کنند که توسط شرکت ملی بیوتک چین توسعه یافته است. این شرکت زیرمجموعه سینوفارم ( شرکتی چینی) است. البته این پیشنهاد علنی ارائه نشده و به وسیله سازمان های دولتی به شرکت های زیر مجموعه شان منتقل شده است.

جینگژن مدیر سینوفارم ماه گذشته در مصاحبه با یک رسانه محلی اعلام کرد، واکسن های آزمایشیCNBG تاکنون روی ۲ هزار نفر آزمایش شده اند و هیچ عوارض جانبی مشهودی نداشته اند.

البته سخنگوی CNGB درباره پیشنهاد واکسینه شدن کارمندان شرکت های دولتی اظهار بی اطلاعی کرد و توضیحات بیشتری ارائه نکرد. کمیسیون دولتی نظارت و مدیریت دارایی ها(SASAC) که بر شرکت های دولتی نظارت می کند نیز در این باره اظهار نظری نکرده است.

اگر کارمندان شرکت های دولتی در این طرح واکسینه شوند، نه تنها احتمالا در برابر ویروس از آنها محافظت می شود، بلکه تجربیات کارمندان اطلاعاتی درباره کارآمدی واکسن فراهم می کند.

البته هنوز مشخص نیست واکسن های CNBG می توانند در برابر ویروس کرونا از فرد محافظت کنند یا خیر.همچنین مشخص نیست چه تعداد از کارمندان شرکت های دولتی این پیشنهاد را قبول کرده اند.

CNBG یکی از شرکت های چینی است که هم اکنون مشغول آزمایش واکسن هایی برای مقابله با ویروس کرونا است. در حال حاضر در چین ۵ واکسن برای مقابله با این ویروس توسعه یافته اند.

منبع: مهر