به گزارش تیتر داغ؛  دو تصویر پانکروماتیک و یک تصویر رنگی را منتشر کرد که توسط کاوشگر مریخ نورد، تیان وان ۱ ثبت شده است.

تصاویر پانکروماتیک توسط دوربین با وضوح بالا روی کاوشگر در فاصله حدود ۳۳۰ تا ۳۵۰ کیلومتری از سطح مریخ گرفته شده است.

این دوربین با وضوح حدود ۰.۷ متر، دهانه‌های کوچک واضح، برجستگی ها، تپه‌های شنی و سایر ویژگی‌های سطح مریخ را ثبت کرده است. قطر بزرگترین دهانه روی سطح مریخ حدود ۶۲۰ متر تخمین زده شده است.

عکس از دهانه مریخ

↓تصویر رنگی توسط یک دوربین با وضوح متوسط گرفته شده و منطقه قطبی شمال مریخ را نشان می دهد

سطح مریخ

تیان ون ۱ تا کنون به مدت ۱۹۷ روز در فضا پرواز کرده و حدود ۴۶۵ میلیون کیلومتر مسافت طی کرده است. اکنون این کاوشگر با کره زمین حدود ۱۸۴ هزار کیلومتر و با کره مریخ یک میلیون و ۱۰۰ هزار کیلومتر فاصله دارد.