به گزارش تیتر داغ؛ کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با همکاری نهاد نظارتی و پلیس امنیت، یک‌ چاپخانه مملو از کتاب‌های قاچاق را کشف کرد.

بر اساس این گزارش، یک صحافی در حوالی جاده کرج اقدام به صحافی و توزیع هزار و ۶۰۰ جلد از کتاب «انسان خردمند» کرده بود که این واحد کشف و پلمب شد.

در این صحافی و چاپخانه کتاب «انسان خردمند» ترجمه نیک گرگین که به شکل غیرمجاز تکثیر می‌شد، بلافاصله پس از شناسایی، کتاب‌ها ضبط شد. این کتاب چندی پیش لغو مجوز شده بود و توزیع آن از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ممنوع اعلام شد.

یووال نوح هراری، مورخ اسرائیلی و استاد تاریخ دانشگاه عبری اورشلیم است. دو کتاب «انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر» و «انسان خداگونه: تاریخ مختصر فردا» در برخی کشورها از این نویسنده صهیونیست منتشر شده است.

منبع: فارس