به گزارش تیتر داغ؛  حدود۱۰هزار جلد کتاب قاچاق و ممنوعه طی بازرسی از مراکز چاپ جمع آوری و متخلفین این امر با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند
با توجه به چاپ و توزیع کتاب از سوی شبکه های زیر زمینی و غیرمجاز و انتقادات ناشران ، سازمان اطلاعات استان تهران با کسب دستور مقام قضایی ، اقدام به جمع آوری حدود۱۰هزار جلد کتاب قاچاق و ممنونه در تیر ماه سالجاری نمود
این امر در راستای بازرسی از مراکز چاپ،انبار و فروش کتابهای با حضور کارکنان حراست و نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران اجرایی و عملیاتی شد.