به گزارش تیتر داغ؛ کپسول رباتیک سیگنوس متعلق به شرکت نورتروپ گرومن قرار است ساعت ۱۰:۰۵ دقیقه به وقت گرینوویچ از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شود. این کپسول که S.S. Piers Sellers نام دارد در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ میلادی همراه ۳۶۷۰ کیلوگرم بار شامل آزمایش های علمی و تجهیزات و ذخایر به آزمایشگاه مستقر در مدار زمین رسید.

موتورهای S.S. Piers Sellers یک روز قبل روشن شد تا ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی را ارتقا دهد. این مانور نقطه عطف مهمی است و نشان می دهد کپسول سیگنوس می تواند در ارتقای ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی کمک کند. حال آنکه تا به اکنون کپسول روسی پروگرس وظیفه ارتقای ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی را بر عهده داشت.

استیو کرین یکی از مدیران شرکت نورتروث گرومن در این باره می گوید: عملیات ارتقای ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی با کمک کپسول سیگنوس قابلیت های حیاتی برای حفظ و پشتیبانی از ایستگاه فضایی را بیشتر می کند. همچنین این عملیات نشان دهنده قابلیت عظیم سیگنوس برای ایستگاه فضایی و ماموریت های فضایی آینده است.

قرار است S.S. Piers Sellers فردا دوباره موتورهای خود را برای خروج ازمدار زمین روشن کند. به این ترتیب کپسول سیگنوس در مسیر ورود به اتمسفر زمین و نابودی قرار می گیرد. S.S. Piers Sellers هفدهمین کپسول سیگنوس است که به ایستگاه فضایی سفر کرده بود.

منبع: اسپیس