به گزارش تیتر داغ؛ تهرانی‌ها از ابتدای سال تا کنون فقط ۲ روز هوای پاک تنفس کرده اند.

همچنین، ۱۳۵ روز هوای قابل قبول داشته اند.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از ابتدای سال جاری تا کنون، شهروندان تهرانی شاهد ۹۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده اند.

همچنین، ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را سپری کرده اند.

منبع: مهر