به گزارش تبترداغ؛ حراج تهران دی ماه توانست در حدود ۳۱ میلیارد تومان فروش داشته باشد. هرچند این حراج فروش ۴۲ میلیاردتومانی را نیز تجربه کرده بود؛ اما با توجه به شزایط فعلی اقتصاد کشور برای مردم این سوال مطرح می‌شود که این پول‌ها از کجا می‌آیند؟ آیا شایعات در مورد پولشویی و فرار مالیاتی در خری و فروش این آثار صحت دارد؟ در ادامه ۱۰ تا از گزان‌ترین آثار این حراج را به شما معرفی می‌کنیم.

۱. حسین زنده‌رودی (متولد ۱۳۱۶)

قیمت فروش ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲.  منوچهر یکتایی (۱۳۹۸-۱۳۰۱)

 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. فرهاد مشیری (متولد ۱۳۴۲)

قیمت فروش ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. ژازه تباتبایی (۱۳۸۶- ۱۳۰۹)

قیمت فروش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. منیر‌(شاهرودی) فرمانفرماییان (۱۳۰۱-۱۳۹۸)

قیمت فروش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶. پرویز تناولی (متولد ۱۳۱۶)

قیمت فروش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۷. فرامرز پیلارام (۱۳۱۵-۱۳۶۲)

قیمت فروش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۸. آیدین آغداشلو (متولد ۱۳۱۹)

قیمت فروش ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۹. امیرمسعود اخوان‌جم (متولد ۱۳۴۸)

قیمت فروش ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰. شهریار احمدی (متولد ۱۳۵۸)

قیمت فروش ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال