به گزارش تیتر داغ؛ طراحی و ساخت تجهیزات ایران‌ساخت در کنار توسعه بازار داخلی به تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی در میان متخصصان و فناوران کشور نیز کمک می کند.

یکی از مهم ترین شروط جهش تولید در کشور این است که متخصصان و تولیدکنندگان به این باور برسند که می توانند و حمایت می شوند. به همین دلیل تزریق خودباوری و حمایت از تولیدات آنها بهترین مسیری است که می تواند ایران را در راه رسیدن به خوداتکایی یاری کند. صنایع مختلفی هم در صدر این حمایت ها قرار دارند و با رشد آنها ایران در مسیر توسعه علمی و فناورانه گام خواهد برداشت.

یکی از آنها صنعت نانوفناوری است که رابطه تنگاتنگی با دیگر حوزه های فناورانه دارد و طراحی و تولید تجهیزات و دستگاه های کاربردی در این حوزه قطعا ایران را در لیست کشورهای توسعه یافته قرار خواهد داد. بر همین اساس ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از تلاش گران این حوزه کمک کرده است تا ۶۱ شرکت ایرانی به این باور برسند که می توانند و ۲۲۶ دستگاه پیشرفته و کاربردی در حوزه نانوفناوری را تولید کنند و بسازند.

همین تلاش ها طی ۱۶ سال گذشته، به ثبت ۳۲۴ پتنت نانو ایران در دفاتر ثبت پتنت معتبر از قبیل دفتر آمریکا (USPTO) و اروپا (EPO) منجر شده است. یعنی یک ارتباط تنگاتنگ میان توسعه علمی و توسعه صنعتی کشور.