به گزارش تیتر داغ؛ نام ایران در میان کشورهای سازنده و تولیدکننده داروهای زیستی به ثبت رسیده است. داروهایی که در روزهای اوج تحریم‌ها و فقط با تکیه بر داشته‌های علمی خودمان تولید شدند. در حال حاضر حدود ۵۰ داروی ارزبر زیستی در لیست دارویی کشور ثبت شده که تاکنون ۲۲ قلم از آنها بومی‌سازی شده است.

بر اساس اعلام ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واردات داروهای زیستی سالانه حدود ۱ میلیارد دلار، ارزبری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اما داروهای زیستی در کشور تاثیر زیادی در کاهش ارزبری کشور دارد. اگر داروهای باقی مانده در این لیست هم در کشور تولید شود حدود ۵۷۰ میلیون دلار دیگر به خزانه کشور بازمی‌گردد.

در حال حاضر تعداد داروهای زیست فناوری موجود در بازار جهانی ۱۴۶ قلم است و از این تعداد، ۲۲ دارو در بازار ایران موجود است که تعدادی از این داروها، داروی منوکلونال آنتی بادی و تعدادی داروی نوترکیب هستند.

کسب نیم درصد از بازار جهانی زیستی توسط ایران

در حال حاضر با در نظر گرفتن میزان صادرات و رفع نیازهای بازار داخل، زیست فناوری ایران بین۰.۴ تا ۰.۵ درصد از حجم بازار جهانی زیست فناوری را در اختیار دارد. این در حالی است که مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری چند سالی است که بر ضرورت کسب ۳ درصد از بازار جهانی زیستی توسط ایران تاکید دارد. عددی که حدود ۲۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به دنبال دارد.

بر اساس گزارش اخیر شاخص‌ جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹، بخش عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و ۷۰ درصد از بازار داخلی ۴.۵ میلیارد دلاری دارو، در اختیار شرکت‌های داخلی است.