به گزارش تیتر داغ؛ تنوع اقلیمی، ایران را به یکی از کشورهای غنی از ذخائر ژنتیکی تبدیل کرده است. حفاظت از این ذخائر ارزشمند داخلی رابطه مستقیمی با ارتقای امنیت پایدار سلامت و غذا دارد به همین دلیل ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با همراهی دیگر نهادهای مرتبط و شرکت‌های دانش‌بنیان، برای پاسداری از این ذخائر ارزشمند کشور گام‌های موثری بردارد.

در همین راستا نیز ۸ برنامه ملی برای این کار تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به «حفاظت و بهره‌برداری از منابع گاو سرابی»، «حفاظت و بهره‌برداری از منابع گاو گلپایگانی»، «حفاظت و بهره‌برداری از منابع شتر دوکوهانه»، «حفاظت و بهره‌برداری از منابع بز نجدی»، «حفاظت و بهره‌بردرای از منابع ژنتیکی (سبزی و صیفی بومی)»، «حفاظت و بهره‌برداری از منابع بز عدنی»، «حفاظت و بهره‌برداری از منابع کمای ایرانی» و «حفاظت و بهره‌برداری از منابع درخت سرخدار» اشاره کرد.

قدمت بانک‌های زیستی در ایران به حدود ۱۰۰ سال قبل بازمی‌گردد. بانک‌هایی برای حفظ و نگه‌داری گونه‌های ارزشمند زیستی کشور که ضامن ماندگاری نسل بزرگی از دارایی‌های طبیعی کشور و ارتقای امنیت غذایی هستند.