نرخ سقف ارزی شکر تعیین شد

نرخ سقف ارزی شکر تعیین شد

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تعدیل نرخ سقف ارزی واردات شکر جهت تسهیل در فرایند ورود کالا به کشور خبر داد.

کشور مازاد تولید گوشت مرغ دارد

کشور مازاد تولید گوشت مرغ دارد

مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ بین ۳میلیون تا ۳میلیون و ۲۰۰هزار تن است و ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن مازاد نیاز بوده که می توان صادر کرد.