October 24,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

Titreh Dagh

محسن رضایی: همانطور که آنها در برجام عقب رفتند ما هم عقب می رویم.

محسن رضایی: همانطور که آنها در برجام عقب رفتند ما هم عقب می رویم.

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 360
  • ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
دریافت