September 27,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

Titreh Dagh

هشدار: سرمای بی سابقه در ۱۲ سال اخیر از روز جمعه/مقایسه با موج سرمای سال ۸۶

هشدار: سرمای بی سابقه در ۱۲ سال اخیر از روز جمعه/مقایسه با موج سرمای سال ۸۶

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 360
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دریافت