پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران امروز ۵ آذر ۹۸ + چند روز آینده

پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران امروز ۵ آذر ۹۸ + چند روز آینده

آب و هوای ۵ آذر در تیتر داغ پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۵ آذر  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند روز ساعت دما باد وضعیت جوی یکشنبه ۳° ۴° ۱۲:۳۰ ۴° نسیم ملایم ۲m/s جنوب غربی Light rain ۱۸:۳۰ ۳° نسیم ملایم ۱m/s