تاج با استعفای تورک موافقت کرد

تاج با استعفای تورک موافقت کرد

رییس فدراسیون فوتبال با استعفای «مرتضی تورک» رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال موافقت کرد و طی روزهای آتی جانشین او مشخص خواهد شد.