تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود؟

تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که ما سال ۱۴۰۰ را با تورم ۴۲ تا ۴۵ به اتمام خواهیم رساند. در آذر ماه نرخ تورم به ۴۳.۴ رسید، اما در این سه ماه آخر سال هم تورم یا در مسیر نزولی به سمت ۴۲ درصد می‌رود یا در سیر صعودی به سوی ۴۵ حرکت خواهد کرد. البته هر دو این‌ها بستگی به انتظارات تورمی دارد.