شرط حذف ارز ۴۲۰۰ با کم‌ترین اثرات تورمی

شرط حذف ارز ۴۲۰۰ با کم‌ترین اثرات تورمی

به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، اگر مذاکرات وین و برجام نتایج مثبتی داشته باشد، ممکن است تا طی چند ماه آینده تحولات مثبتی رخ دهد که در پی آن، درآمدهای ارزی افزایش و نرخ تورم کاهش یابد و از این طریق با کاهش فشارها از دولت، بتوان به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت که به مراتب اثرات تورمی و منفی این اقدام کم‌تر شود.