نگرانی از پایان تحریم های تسلیحاتی ایران

نگرانی از پایان تحریم های تسلیحاتی ایران

دولت دونالد ترامپ که بزرگترین فروشنده سلاح در جهان است نگران برنامه هسته ای ایران است. پنتاگون هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با رسیدن زمان پایان یافتن تحریم تسلیحاتی، به تسلیحات مدرن از جمله تانک ها و جنگنده های جدید دست یابد.