معضل ازدحام جمعیت در حمل و نقل عمومی

معضل ازدحام جمعیت در حمل و نقل عمومی

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: کمبود اعتبار و عدم پرداخت بدهی‌های شهرداری توسط دولت مانع بهره‌برداری و افتتاح برخی طرح‌ها شده است.