درس‌هایی از حوادث اخیر

درس‌هایی از حوادث اخیر

حوادث چند روز گذشته نشان داد که هیچ نسبتی بین ملت ایران با آنچه در مورد مخالفت با مقوله تصمیم‌گیری دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و اعمالی که ضد انقلاب و منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و فرقه ضاله بهائیت صادر می‌شود وجود ندارد.