فانکشنال فیتنس هم خانواده با رشته‌های‌های المپیک است
آزادیان، در نخستین نشست خبری انجمن فانکشنال فیتنس ایران، بیان کرد:

فانکشنال فیتنس هم خانواده با رشته‌های‌های المپیک است

تیتر داغ: فانکشنال فیتنس، هم خانواده با رشته‌های‌های المپیک است؛ این رشته عضو وادا، سیزم و ورزش‌های دانشگاهی است. حتی این رشته می‌تواند به المپیک هم راه پیدا کند.