خانه گران می‌شود؟

خانه گران می‌شود؟

نمایشگر «حباب‌سنج» مسکن در پایتخت پس از کاهش خفیف پاییزی، در ابتدای زمستان دوباره روند صعودی به خود گرفت و از سقف متعارف عبور کرد.