گزارش تصویری از تشنج در نشست اختصاصی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان

گزارش تصویری از تشنج در نشست اختصاصی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان

تیتر داغ: محمد حاجی علی، نماینده بانک مرکزی، به اتفاق هیئت همراه که به شکل سرزده و برای تغییر اعضای شورای مرکزی کانون صرافان ایرانیان، به ساختمان مرکزی کانون آمده بودند، جلسه گفتگوی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان را دچار تشنج کردند.

نشست خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با ورود نماینده بانک مرکزی به تنش انجامید

نشست خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با ورود نماینده بانک مرکزی به تنش انجامید

تیتر داغ: محمد حاجی علی، نماینده بانک مرکزی، به اتفاق هیئت همراه که به شکل سرزده و برای تغییر اعضای شورای مرکزی کانون صرافان ایرانیان، به ساختمان مرکزی کانون آمده بودند، جلسه گفتگوی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان را دچار تشنج کردند.

کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارند
رستمی صفا، در نشست خبری با خبرنگاران، بیان کرد:

کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارند

تیتر داغ: کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه، ساليانه حداقل ۵۰۰ ميليون دلار صرفه جويي ارزي براي كشور دارند. صادرات اين شرکت به کشورهای آلمان، هلند، کانادا، ايتاليا، اسپانيا، امارات، عراق، سوريه، افغانستان و كشورهاي حوزه CIS انجام می‌گیرد.