دلگرفتگی صادقی از فوتبال

دلگرفتگی صادقی از فوتبال

پیشکسوت استقلال گفت: دلم از فوتبالی که دیگر سراغی از بازیکنانی که سال‌ها در آن حضور داشته‌اند، گرفته؛ از استقلال نیز حرف نمی‌زنم که به این بی‌معرفتی‌ها عادت کرده‌ام.