خدمات جدید در داروخانه ها ،دخالت به کار پزشکان نیست

خدمات جدید در داروخانه ها ،دخالت به کار پزشکان نیست

رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به برخی انتقادات به سند خدمات نوین دارویی که اخیرا از سوی این سازمان تدوین شده است، گفت: مفاد سند نوین خدمات دارویی ارتباطی به کار پزشکان ندارد و دخالت در کار پزشک محسوب نمی‌شود.