با خرید نهال های شناسنامه دار، حافظ سلامت باغ تجاری خود باشید

با خرید نهال های شناسنامه دار، حافظ سلامت باغ تجاری خود باشید

باغستانتان را سرسبزتر از همیشه کنید! متاسفانه به دلیل عرضه نهال هایی نا سالم و بی کیفیت امروزه بیشتر باغات میوه با آفات و بیماری های زیادی روبه رو می شوند و میوه ای که به بازار عرضه می کنند از کیفیت و طعم خوبی برخوردار نیستند! تمامی این ها به دلیل کاشت نهال های