افزایش قیمت تقصیر خودروسازان نیست

افزایش قیمت تقصیر خودروسازان نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علیرغم اینکه خودروسازان افزایش قیمتی نداشتند، اما برخی خودروها در هفته‌های گذشته به دلیل فعالیت سوداگران در اینترنت و قیمت‌سازی گران شدند.