صادرات دام در انتظار امضای وزیر جهاد

صادرات دام در انتظار امضای وزیر جهاد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه مصوبه صادرات دام زنده به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود، گفت: صادرات مدیریت شده خواهد بود تا به بازار داخل آسیبی وارد نشود.

مردی که به ۸ زن تجاوز کرده بود، اعدام نمی شود

مردی که به ۸ زن تجاوز کرده بود، اعدام نمی شود

مردی که متهم است هشت زن را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده، بعد از تأیید حکم اعدام با اعلام انصراف شکات از شکایتشان و قبول درخواست اعاده دادرسی یک بار دیگر پای میز محاکمه می‌رود.