امنیت غذایی، اولویت حوزه دانش‌بنیان است

امنیت غذایی، اولویت حوزه دانش‌بنیان است

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: امنیت غذایی، حوزه معادن و جلوگیری از خام‌فروشی از جمله اولویت‌های نخست کشور در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری است.