فعالیت «دل» در روسیه متوقف شد

فعالیت «دل» در روسیه متوقف شد

«دل تکنولوژیز» تمام فعالیت های خود در روسیه را متوقف کرده است. این شرکت از اواسط آگوست سال جاری میلادی دفاتر خود در این کشور را تعطیل کرده است.