آموزشگاه سینمایی « آزاده » افتتاح می شود
با حضور هنرمندان، اساتید هنر و دوستداران عرصه سینما و تلویزیون؛

آموزشگاه سینمایی « آزاده » افتتاح می شود

آموزشگاه آزاد سینمایی « آزاده »، با حضور هنرمندان، اساتید هنر و دوستداران عرصه سینما و تلویزیون، در مهرشهر کرج افتتاح می شود.