دکتر امامی در نشست خبری « نمایشگاه ملی شهر خانواده »: امسال دیگر ظرفیتی برای برگزاری جشنواره مد و لباس نیست

دکتر امامی در نشست خبری « نمایشگاه ملی شهر خانواده »: امسال دیگر ظرفیتی برای برگزاری جشنواره مد و لباس نیست

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: به جز مجموعه اراضی عباس آباد که همراه ما در این رویداد است، صندوق اعتباری هنر هم حامی و مشارکت کننده مادی و معنوی این رویداد بزرگ است. به گزارش خبرنگار فرهنگی سایت خبری تیتر داغ، نشست خبری « نمایشگاه ملی شهر خانواده »، بعد از ظهر امروز