راشد محصل، ادیبی فرزانه و محققی پاک باخته است
سخنرانی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم بزرگداشت دکتر راشد محصل

راشد محصل، ادیبی فرزانه و محققی پاک باخته است

مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا راشدمحصل، استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد، دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ باحضور جمع زیادی از استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.