دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته افتتاح گردید
با مشارکت مشترک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و نشریه اقتصاد و نمایشگاه؛

دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته افتتاح گردید

تیتر داغ: دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته 1402، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.