جزییات سی امین سفر استانی رییس جمهور تشریح شد

جزییات سی امین سفر استانی رییس جمهور تشریح شد

استاندار همدان ضمن تشریح برنامه ها و جزییات سی امین سفر استانی رییس جمهور، گفت: سفر پر خیر و برکت رییس جمهور به دیار هگمتانه علاوه بر تسریع روند رشد و توسعه استان، موجب افزایش شور و نشاط و