مشکل مسکن معلمان حل می‌شود

مشکل مسکن معلمان حل می‌شود

شهردار تهران گفت: پشتیبانی ما در موضوع معلمان می‌تواند این باشد که به دغدغه فراغت و مسکن آنها توجه کنیم و طی چند سال مشکل مسکن آنها را حل کنیم.