تشکیل کارگروه ساخت مسکن محرومان

تشکیل کارگروه ساخت مسکن محرومان

وزیر راه و شهرسازی از تشکیل یک ستاد و یک کارگروه ساخت مسکن برای سه دهک اول جامعه و محرومان خبر داد و گفت: کارگروهی از روز گذشته تشکیل شده است که براساس آن برای محرومان توسط برخی نهادها با اعطای وام بلاعوض مسکن احداث شده است.