بازدید رئیس جمهور از کارخانه آرد پیشگامان دنا

بازدید رئیس جمهور از کارخانه آرد پیشگامان دنا

ئیس جمهور با حضور درکارخانه آرد، نشاسته و گلوکز پیشگامان دنا وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، از نزدیک با ظرفیت ها و مشکلات این واحد صنعتی آشنا و بر حل معضلات و برون رفت از شرایط رکود در این کارخانه تأکید کرد.