پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی( بورس، بانک و بیمه ) افتتاح شد
با حضور دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور؛

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی( بورس، بانک و بیمه ) افتتاح شد

تیتر داغ: بزرگترین نمايشگاه صنعت مالی  کشور( بورس، بانک و بیمه )، با حضور دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیران و سازمانها افتتاح شد.