چرا از تورهای آشناسازی خارجی‌ها شاکی‌اند؟

چرا از تورهای آشناسازی خارجی‌ها شاکی‌اند؟

یک عضو جامعه تورگردانان ایران با انتقاد از نحوه برخورد با تورهای آشناسازی که برای آژانس‌های خارجی در ایران برگزار می‌شود، گفت: بروکراسی چنان شدید است که برای دریافت یک نامه حمایتی از دو ماه قبل باید پیگیری کنیم و در نهایت هم نظر معترضانه مسؤولان اداره کل موزه‌ها را بشنویم که چرا این همه تور آشناسازی در ایران برگزار می‌شود.