سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ایران احضار شد

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ایران احضار شد

در پی استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات آلمانی در قبال تحولات داخلی کشورمان و مواضع حمایت‌آمیز آنها از آشوب و اغتشاش و بی‌ثباتی در ایران، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد.