سوآپ گاز تامین کننده امنیت سیاسی و اقتصادی

سوآپ گاز تامین کننده امنیت سیاسی و اقتصادی

به گزارش تیتر داغ؛ نماینده ی مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای قرارداد سوآپ برای کشور، بیان کرد: قراردادهای سوآپ به معنای آن است که گاهی کشوری متاع و مزیتی دارد و آن را طبق قراردادی در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهد، سپس در جای دیگر معادل آن را تحویل می‌گیرد، این نوع قرار دادها سبب کاهش هزینه‌های حمل نقل