بازار سکه دیگر حباب ندارد

بازار سکه دیگر حباب ندارد

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان کرد: مردم سکه را فقط از رسته سکه، جواهر را فقط از رسته جواهر و طلا را فقط از رسته طلا بخرند و فروشندگان در حوزه‌های همدیگر دخالت نکنند.