رشد ۵۹۵۶ واحدی شاخص کل

رشد ۵۹۵۶ واحدی شاخص کل

شاخص کل امروز با رشد خوب مواجه شده و توانسته نزدیک به ۶ هزار واحد در ابتدای معاملات بازدهی داشته باشد.