بتن با استحکامی جدید: نقش سیلیکات سدیم در بهبود خواص مکانیکی و ساختاری بتن

بتن با استحکامی جدید: نقش سیلیکات سدیم در بهبود خواص مکانیکی و ساختاری بتن

بتن به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد ساختمانی در صنعت ساخت و ساز جایگاه ویژه‌ای دارد. اما با توجه به نیازهای روزافزون در زمینه مقاومت مکانیکی و ساختاری، تلاش‌های فراوانی برای بهبود این خواص در بتن انجام شده است. یکی از مواد افزودنی جدید که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، سیلیکات سدیم