معابر بزرگراهی شهر تهران خلوت است

معابر بزرگراهی شهر تهران خلوت است

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در صبح پنج شنبه، گفت: معابر بزرگراهی شهر تهران خلوت است.