آخرین وضعیت شهرک‌های صنعتی خصوصی/ ۱۶۸ هزار نفر مشغول به کار هستند

آخرین وضعیت شهرک‌های صنعتی خصوصی/ ۱۶۸ هزار نفر مشغول به کار هستند

به گزارش تیتر داغ؛ علی رسولیان در مورد وضعیت شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۵ شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی دارای پروانه تأسیس در کشور داریم؛ همچنین تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی دارای پروانه بهره برداری نیز به ۶۴ عدد می‌رسد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: ۷