دلایل کاهش صادرات پسته به آلمان چیست؟

دلایل کاهش صادرات پسته به آلمان چیست؟

در حالی که در سال ۱۳۹۶ به لحاظ ارزشی ۱۴۵ میلیون دلار پسته و مغز پسته به آلمان صادر شد اما صادرات این محصول در سال ۱۳۹۷ با ۹۵ میلیون دلار کاهش به ۵۰ میلیون دلار رسید.